Algemene voorwaarden

Algemeen

– Casa Natura is een handelsnaam van Casa Natura Galicia.
– Vóór het boeken van een activiteit bij Casa Natura dienen de Algemene Voorwaarden zorgvuldig gelezen te worden.
– Door het betalen van de factuur wordt een bindend contract aangegaan tussen de deelnemer en Casa Natura, gebaseerd op deze algemene voorwaarden.
– Casa Natura behoudt zich het recht om de deelname van een deelnemer of groep te weigeren zonder opgave van reden.
– Casa Natura spant zich tot het uiterste in om een leerzame en veilige cursus tot stand te brengen, een zogenaamde inspanningsverplichting.

Aanmelding workshops met vaste data

– Het aanmelden verloopt in de volgende stappen:
– De deelnemer boekt via het aanmeldingsformulier op de website of via een geautomatiseerd systeem via de website “shop”.
– Bij het boeken van een activiteit verklaart de cursist zich akkoord met de algemene voorwaarden.
– Casa Natura stuurt per e-mail een factuur.
– De deelnemer maakt het volledige bedrag over op de genoemde rekening, onder vermelding van het factuurnummer.
– De overeenkomst is gesloten.
– De deelnemer ontvangt uiterlijk één week voor het begin van de cursus de resterende informatie.

Aanmelding (zakelijke) groepen

– Indien een groep zich aanmeldt verloopt het contact via één persoon. Deze persoon (de contactpersoon) is verantwoordelijk voor de aanmelding, het (indien van toepassing) verspreiden en terugsturen van de cursusovereenkomst, de betaling en het verspreiden van de resterende informatie.
– Het aanmelden verloopt in de volgende stappen:
– De contactpersoon stuurt een offerte aanvraag via de website of per e-mail.
– Casa Natura maakt de offerte en verstuurt die per e-mail naar de contactpersoon.
– De contactpersoon geeft binnen de aangegeven periode wel/ niet akkoord op de offerte.
– Een akkoord op de offerte betekent automatisch ook een akkoord op de algemene voorwaarden.
– Na akkoord verstuurt Casa Natura een factuur voor een betaling van het gehele offerte bedrag.
– De contactpersoon verzamelt de gevraagde informatie zoals voedselallergieën en andere dieetwensen en maakt dit per e-mail kenbaar aan Casa Natura.
– De contactpersoon maakt de aanbetaling binnen het betalingstermijn over onder vermelding van het factuurnummer.
– De overeenkomst is gesloten.
– De contactpersoon ontvangt uiterlijk één week voor het begin van de cursus de resterende informatie.

Betalingsvoorwaarden

– Het volledige factuurbedrag dient binnen het gestelde betalingstermijn, te vinden op de factuur, of direct via de webshop, overgemaakt te worden op het rekeningnummer wat vermeldt staat op de factuur, onder vermelding van het factuurnummer.
– Bij aanmelding binnen 2 weken voor het begin van de jaartraining of cursus dient het volledige bedrag direct te worden overgemaakt.

Annulering door deelnemer

– Casa Natura adviseert je om een goede annuleringsverzekering af te sluiten!
– Annulering dient telefonisch te geschieden. Casa Natura bevestigt je annulering per e-mail.
Bij annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

Workshops
– tot 2 weken voor de workshop: 50% van het cursusgeld
– tussen 2 weken voor de workshop en het begin: het volledige cursusbedrag
– na het begin: het volledige cursusbedrag

(Zakelijke) groepen
– zie bovenstaande regeling van ‘workshops’

Jaaropleiding, online en praktijkopleidingen
– tot 2 maanden voor de Jaartraining compleet: 50% van het cursusgeld
– tussen 2 maanden voor de Jaartraining en het begin: 75% van het cursusgeld
– na het begin: het volledige cursusbedrag

– tot 2 weken voor de online jaartraining: 50% van het cursusgeld
– tussen 2 weken voor de online jaartraining en het begin: 75% van het cursusgeld
– na het begin: het volledige cursusbedrag

Annulering door Casa Natura:

– Casa Natura behoudt zich het recht om een cursus te annuleren, te onderbreken of te wijzigen in geval van onverantwoorde terreinomstandigheden, natuurinvloeden of welke overmacht situatie dan ook. In dat geval biedt Casa Natura de deelnemer steeds het best mogelijke alternatief aan. Gemiste data, workshop of cursus kunnen altijd worden ingehaald, deelname daaraan gaat in overleg. Het is niet mogelijk om eenzijdig een of meerdere vervangende data, workshops of cursus af te wijzen.
– Indien er geen alternatief gevonden wordt, wordt een evenredig bedrag aan de gemiste of geannuleerde activiteit of praktijk cursus terug gestort.

Casa Natura is onderdeel van Casa Natura Galicia,. Gevestigd sinds 01-01-2024: A Fontela 16, San Sadurnino. Contact: 0031 653377965 of 0034 654400681, email: Info@casanatura.nl